Instrukcja dot. kontaktu @ z pracownikami uczelni

Każdy student/ka posiada własny adres mailowy w domenie uczelni login@st.amu.edu.pl.
Aby skorzystać z poczty studenckiej należy wejść na stronę https://login.microsoftonline.com/ lub kliknąć w link POCZTA STUDENCKA w zakładce AKTUALNOŚCI, znajdujący się na stronie  https://usosweb.amu.edu.pl/.

Instrukcje dotyczące pierwszego logowania oraz konfiguracji programu pocztowego znajdują się na stronie https://www.office365.amu.edu.pl/.

Adresy mailowe wszystkich pracowników znajdują się na stronie uczelni https://amu.edu.pl/uniwersytet/wyszukiwarka-pracownikow.

Student/ka ma obowiązek sprawdzania poczty studenckiej, ponieważ to na nią kierowane są ważne informacje m.in. o stypendiach, konkursach, itp.

JAK PRAWIDŁOWO NAPISAĆ E-MAIL?

Podstawowe informacje:

  • uwzględniając wymogi ustawy o ochronie danych osobowych e-mail musi być wysłany z uczelnianej skrzynki, w przeciwnym przypadku wiadomość może zostać zignorowana,
  • w e-mailach powinno się używać form grzecznościowych np.: „Szanowna Pani Profesor”, „Szanowny Panie Profesorze”, “Szanowna Pani Doktor”, “Szanowny Panie Doktorze”, itd. Wiadomości zaczynające się od słów „Witam”, „Hej”, itp. są niezbyt stosowne,
  • w temacie e-maila należy skrócić informację, zaznaczając dokładnie czego dotyczy przesłana wiadomość,
  • e-mail powinien być zwięzły i konkretny,
  • przed wysłaniem sprawdź, czy e-mail nie zawiera błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, itp.

Tworzenie wiadomości:

  • nie należy pozostawiać pustego tematu (powinien on wskazywać na treść e-maila),
  • po powitaniu należy zostawić odstęp (dwa „entery”) i wpisać wiadomość zaczynając z małej litery – jest to kontynuacja zaczętego zdania,
  • prosimy nie używać CAPS LOCKA w pisaniu maila,
  • jeżeli treść wiadomości jest dłuższa należy podzielić ją na akapity
  • wiadomość kończy się zwrotem grzecznościowym oraz informacją o kierunku i roku studiów (jeżeli ta informacja nie została zwarta w treści wiadomości lub temacie) i numerze albumu.

Przykład wiadomości:

Szanowny Panie Profesorze,

treść wiadomości.

Z wyrazami szacunku
Jan Kowalski
filologia rosyjska z filologią angielską 1 rok