IV Wielkopolskie Dyktando Języka Rosyjskiego

IV WIELKOPOLSKIE DYKTANDO JĘZYKA ROSYJSKIEGO

30 listopada 2013

30 listopada (sobota) 2013 roku o godzinie 11.00 w sali 17 Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, podczas Poznańskich Dni Kultury Wschod­nio­słowiańskiej „MiMoKi 2013” odbędzie się IV Wielkopolskie Dyktando Języka Rosyjskiego organizowane przez Instytut Filologii Rosyjskiej UAM, Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu i Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie.

 Dyktando skierowane jest do wszystkich, którzy chcą sprawdzić swój poziom znajomości języka rosyjskiego w formie pisanej i uzyskać tytuł Wielkopolskiego Mistrza Ortografii Rosyjskiej. Przewidziane są również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Uczestnictwo w IV Wielkopolskim Dyktandzie jest bezpłatne. Organizatorzy nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział   w dyktandzie.

W dyktandzie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat, posiadają obywatelstwo polskie i zgłoszą swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Instytutu Filologii Rosyjskiej.

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesyłać  do 25.11.2013r.  na adres mimoki@amu.edu.pl.

Regulamin IV Wielkopolskiego Dyktanda Języka Rosyjskiego

Formularz zgłoszeniowy