ІІ Międzynarodowy Konkurs Recytacji Poezji Ukraińskiej

12 marca 2019 roku w Auli Lubrańskiego odbył się II Międzynarodowy Konkurs Recytacji Poezji Ukraińskiej, mający na celu popularyzację języka, literatury i kultury ukraińskiej wśród studentów Europy. Inicjatorem i organizatorem konkursu był Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM.

W tegorocznym konkursie wzięło udział 16 studentów z 6 krajów – Bułgarii, Serbii, Polski, Czech, Chorwacji i Niemiec. Studenci reprezentowali 10 ośrodków akademickich, w których studiują i uczą się języka ukraińskiego jako obcego: 1) Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, 2) Uniwersytet Sofijski imienia św. Klemensa z Ochrydy, 3) Uniwersytet w Belgradzie, 4) Uniwersytet w Zagrzebiu, 5) Uniwersytet Humboldta w Berlinie, 6) Uniwersytet Warszawski, 7) Uniwersytet Wrocławski, 8) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 9) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 10) Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konkurs otworzył i przywitał uczestników Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej prof. Andrzej Sitarski. W imieniu władz dziekańskich słowa powitania przekazał Prodziekan ds. studenckich Wydziału Neofilologii prof. Andrzej Narloch. Specjalne słowa powitania i inspiracji wygłosił attaché kulturalny Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej Mykoła Jarmoluk.

Podczas indywidualnych występów każdy uczestnik zaprezentował po dwa wiersze w języku ukraińskim. Występy zostały ocenione przez kompetentne jury w składzie: prof. Tetiany Kosmedy (przewodnicząca jury, kierownik Zakładu Ukrainistyki UAM), prof. Anny Horniatko-Szumiłowicz (literaturoznawczyni, wykładowczyni Zakładu Ukrainistyki UAM), prof. Jarosława Polishchuka (literaturoznawca, wykładowca Zakładu Ukrainistyki UAM), Mykoły Jarmoluka (attaché kulturalny Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polsce) i Lilii Zhelevej (wykładowczyni języka ukraińskiego Uniwersytetu Sofijskiego imienia św. Klemensa z Ochrydy). Podczas ewaluacji jury brało pod uwagę system oceny: wybór materiału poetyckiego, stopień reprodukcji tekstów z pamięci, oryginalność autorskiej interpretacji utworu, jakość dykcji, poprawna wymowa i akcent, a także zachowanie niewerbalne.

Podkreślimy, że zgodnie z warunkami konkursu, wszyscy uczestnicy uczą się języka ukraińskiego jako obcego, tzn. że ukraiński nie jest dla nich językiem ojczystym, dlatego recytacja poezji z pamięci wymagała od studentów dokładnego przygotowania i specjalnego podejścia.

Wybrany przez studentów repertuar był bardzo zróżnicowany. Publiczność miała okazję zanurzyć się w świat poruszającej poezji ukraińskiej i zapoznać się z dziełami klasyków (T. Szewczenki, I. Franki, Lesi Ukrainki), artystów, którzy tworzyli na początku XX wieku (B. Antonowycza, B. Lepkoho), przedstawicieli rozstrzelanego odrodzenia (W. Sosiury), poetów, którzy tworzyli na emigracji (O. Telihi, O. Tarnawskiego), sześćdziesiątników (L. Kostenko, W. Symonenki) i popularnych współczesnych poetów (O. Zabużko, Ju. Izdryka, I. Andrusiaka, W. Łozyńskiego, I. Mironenko, D. Lazutkina, T. Dejaka, L. Powch).

Bardzo miło, że wśród uczestników znaleźli się studenci, którzy już po raz drugi brali udział w konkursie. Zdobywszy w ubiegłym roku doświadczenie, zademonstrowali swój rozwój, a dziś wprawnie walczyli o nagrody. Wszyscy uczestnicy wykazali się dobrą znajomością języka ukraińskiego, oryginalnością interpretacji i zamiłowaniem do poezji, dlatego praca jury była bardzo trudna.

Przedstawiamy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu:

1 miejsce

Krzysztof Pawlik – student 1 roku studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego (Polska),

Tetiana Rodzeń – studentka 3 roku Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska),

2 miejsce

Matija Žagar – student 3 roku Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja),

Milovan Milojević – student Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia),

3 miejsce

Teodora Adamović studentka 1 roku Uniwersytetu w Belgradzie (Serbia),

Patryk Malinowski – student 1 roku Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska),

Ivana Ivanova studentka 1 roku studiów magisterskich Uniwersytetu Sofijskiego imienia św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria).

 

Pięciu uczestników konkursu otrzymało specjalne nagrody za artystyczność, niezwykłą i wyjątkową kreatywność włożoną w recytację poezji ukraińskiej.

Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała (dodatkowe) nagrody dla szczególnie utalentowanych uczestników, którzy wykazali chęć zwycięstwa oraz szczególną emocjonalność i ekspresję. Nagrody te otrzymali:

Matija Žagar – student 3 roku Uniwersytetu w Zagrzebiu (Chorwacja),

Klaudia Kaczmarek – studentka 2 roku Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska),

Natalia Petryk – studentka 2 roku studiów magisterskich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska).

Dodatkowe nagrody motywacyjne od Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu również otrzymały:

Anastasiya Kokhanovych – studentka Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu (Czechy),

Maryna Shapoval – studentka Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i ośrodkom ukrainistycznym, które przygotowały i delegowały swoich studentów na konkurs recytacji, a także widzom, którzy wspierali młodych ukrainistów!

Zapraszamy na III Międzynarodowy Konkurs Recytacji Poezji Ukraińskiej w 2020 roku! Do zobaczenia w Poznaniu!