1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 czerwca 2023 r.

Medal UAM dla najlepszych absolwentów

Szanowni Państwo,

w imieniu Pani Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik uprzejmie informuję o możliwości złożenia przez absolwentów wniosków w sprawie przyznania Medalu UAM najlepszym absolwentom zgodnie z § 3 Uchwały Nr 71/2009 Senatu UAM z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie medali i wyróżnień Uniwersytetu (z późniejszymi zmianami) – w załączeniu.

Równocześnie informuję, że w związku z organizacją roku akademickiego 2022/2023 absolwent wytypowany do Medalu UAM zobowiązany jest złożyć egzamin magisterski najpóźniej do dnia 9 lipca br.

Wnioski wraz z wykazem zbiorczym (bez załączników!!!) aktywności i osiągnięć potwierdzających czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym UAM należy przynieść w formie papierowej do Biura Obsługi Studenta, do Pani Olgi Michałowskiej pok. 102B w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca do godz. 12.00 br.

Przypominam o tym, że kandydaci do nagrody powinni również spełnić następujące kryteria:

  1. Uzyskać średnią ze studiów min. 4,7.
  2. Uzyskać oceny bardzo dobre z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.