Biblioteka

Biblioteka Instytutu Filologii Rosyjskiej powstała 1 września 1965 roku i była powszechną biblioteką naukową wchodzącą w skład systemu biblioteczno-informacyjnego UAM. Od końca 2008 r. funkcjonuje jako Sekcja Języka Rosyjskiego Biblioteki Filologicznej Novum.

Sekcja posiada zbiory specjalne, takie jak starodruki, zbiory z końca XIX i początku XX wieku, mapy, atlasy i CD-ROM’y. Z uwagi na dotychczasowe założenia polityki gromadzenia, księgozbiór zasobny jest w specjalistyczne pozycje w zakresie: językoznawstwa rosyjskiego, literatury rosyjskiej i ukraińskiej, dydaktyki języków obcych, historii Rosji i Ukrainy, kulturologii, sztuki rosyjskiej (albumy i reprodukcje), translatoryki oraz leksykografii. Sekcja dysponuje również czasopismami specjalistycznymi w języku rosyjskim i ukraińskim. Obecna prenumerata dotyczy 22 tytułów rosyjskich i 2 ukraińskich.

BF NOVUM UAM
al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
tel.: 061 829 37 55, tel./fax: 061 829 37 56

Po dalsze informacje zapraszamy na stronę BFN (dział: Sekcja języka rosyjskiego)