Międzynarodowa Konferencja „Ukrainistyka: wczoraj, dziś, jutro…”

V Międzynarodowa Konferencja „Ukrainistyka: wczoraj, dziś jutro”

 22-24 października 2020 r.

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI / ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 


 

22–23 października 2020 r. w trybie online odbyła się jubileuszowa V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ukrainistyka: wczoraj, dzisiaj i jutro…”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM.

W konferencji wzięło udział 47 uczestników z trzech państw (Polska, Ukraina, Słowacja). Byli to reprezentanci 17 uczelni wyższych oraz 3 instytucji naukowych. Uczestników konferencji przywitał Dyrektor Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM prof. UAM dr hab. Wawrzyniec Popiel-Machnicki. Dziekan Wydz

iału Neofilologii UAM prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński wraz z Prodziekanem ds. studenckich prof. UAM dr hab. Andrzejem Narlochem uroczyście otworzyli konferencję. Słowa powitania do gości skierowała również Kierownik Zakładu Ukrainistyki prof. Tetiana Kosmeda, która w formie ilustrowanej prezentacji przypomniała o wydarzeniach i doświadczeniach poprzednich edycji konferencji. Moderatorem uroczystego otwarcia wydarzenia oraz kierownikiem komitetu organizacyjnego był prof. Jarosław Poliszczuk.

Podczas posiedzenia plenarnego wysłuchano siedmiu referatów językoznawców i literaturoznawców, w tym: st. pracow. nauk. Oksany Mychalczuk (Kijów), prof. Tetiany Kosmedy (Poznań), prof. Ludmyły Marczuk (Kamieniec Podolski), prof. Hałyny Łukasz (Donieck – Winnica), doc. Iryny Zacharczuk (Równe), prof. Katarzyny Kotyńskiej (Warszawa) i prof. Tetiany Hrebeniuk (Zaporoże).

Po zakończeniu obrad plenarnych posiedzenia odbywały się w pięciu sekcjach, odzwierciedlających zainteresowania naukowe uczestników:

  • sekcja 1. „Tradycje i nowoczesność językoznawstwa ukraińskiego. Studia praktyk dyskursywnych”,
  • sekcja 2. „W kręgu zagadnień porównawczych języka ukraińskiego i polskiego”,
  • sekcja 3. „Funkcjonalne aspekty współczesnego językoznawstwa i nauczania języka ukraińskiego jako obcego”,
  • sekcja 4. „Tradycje i innowacje w literaturze ukraińskiej XX wieku”,
  • sekcja 5. „Współczesna literatura ukraińska: różnorodność poglądów i zainteresowań”.

W sekcjach panowała atmosfera interesującego dialogu oraz toczyły się aktywne dyskusje.

Bardzo oryginalnym i udanym akordem konferencji był tematyczny panel dyskusyjny „Ukraiński noir i twórczość Olesa Uljanenki”, który miał miejsce 23 października 2020 r. Organizatorem tego wydarzenie była prof. UAM dr hab. Anna Horniatko-Szumiłowicz. Program panelu dyskusyjnego składał się z sześciu referatów, które oryginalnie odzwierciedlały twórczość kultowego ukraińskiego pisarza, przede wszystkim w szerokim kontekście kulturowym i artystycznym jego czasów.