Olimpiada Języka Rosyjskiego

K O M U N I K A T

 

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie,

 

Z przykrością informuję, że w roku szkolnym 2019-2020 Olimpiada Języka Rosyjskiego nie odbędzie się.

Spowodowane to zostało tym, że Uniwersytet Warszawski (a konkretnie Katedra Rusycystyki) nie przystąpił do kolejnego konkursu na  3- letnią organizację Olimpiady Języka Rosyjskiego. Brak informacji o rezygnacji spowodował, że inna instytucja naukowa (uniwersytet) nie miały możliwości przystąpienia w terminie do konkursu. Mimo próby części kierownictwa KG OJR uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji Narodowej na ogłoszenie dodatkowego konkursu nie udało się uzyskać poparcia. Ministerstwo tłumaczy to rozdysponowaniem już środków wydzielonych na organizację tego typu przedsięwzięć.

         Ubolewamy nad tym, że wieloletni trud nauczycieli i uczniów zaangażowanych w organizację i udział w kolejnych edycjach tej jednej z najstarszych olimpiad przedmiotowych w Polsce poszedł na marne.

         Wierzymy jednak, że może w kolejnym roku szkolnym 2020-2021 uda się przywrócić ten wspaniały konkurs olimpijski, o czym poinformuję zainteresowanych nauczycieli i uczniów.

 

Łączę serdeczne pozdrowienia

Wojciech Kamiński

 

Poznań, 20 września 2019 roku