Przedmioty do wyboru – II rok I st. (semestr letni)

Przedmioty fakultatywne do wyboru – semestr letni

Poniższy wykaz przedmiotów fakultatywnych do wyboru (oraz link do listy z zapisami) dotyczy wszystkich specjalności studiów na II roku I st.:

filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia ukraińska z filologią angielską
filologia rosyjska z filologią ukraińską
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
(do wyboru jedna z poniższych propozycji)
Kultura rosyjska dzisiaj. Wybrane problemy (street art, muzyka, performance, happening, taniec)
(prowadząca: dr Natalia Królikiewicz)
Zagadnienia badań nad pograniczem językowym
(prowadząca: dr hab. Anna Żebrowska)
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
LINK do listy z zapisami