Przedmioty do wyboru – III rok I st. (semestr letni)

Przedmioty fakultatywne do wyboru – semestr zimowy 2023/2024:

Link do listy z zapisami

III rok
filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
do wyboru jedna z poniższych propozycji
Zagadnienia najnowszej literatury rosyjskiej
(prowadzący: prof. Boris Lanin)
Psychologia języka i komunikacji
(prowadzący: mgr Grzegorz Straburzyński)
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

III rok
filologia rosyjska z filologią angielską
do wyboru jedna z poniższych propozycji
Zagadnienia najnowszej literatury rosyjskiej
(prowadzący: prof. Boris Lanin)
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne pl-ros
(prowadząca: dr Paulina Bortnowska)
Historia języka rosyjskiego
(prowadząca: mgr Elżbieta Fludra)
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

III rok
filologia rosyjska z filologią ukraińską
do wyboru jedna z poniższych propozycji
Zagadnienia najnowszej literatury rosyjskiej
(prowadzący: prof. Boris Lanin)
Warsztaty tłumaczeniowe ustne pl-ukr / ukr-pl
(prowadzący: dr Ryszard Kupidura)
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne pl-ros / ros-pl
(prowadząca: dr Paulina Bortnowska)
Historia języka rosyjskiego
(prowadzący: mgr Elżbieta Fludra)
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

III rok
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
UWAGA! Należy zapisać się na dwa przedmioty fakultatywne:
Przedmiot fakultatywny nr 1:
do wyboru jedna z poniższych propozycji
Zagadnienia najnowszej literatury rosyjskiej
(prowadzący: prof. Boris Lanin)
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne pl-ros / ros-pl
(prowadząca: dr Paulina Bortnowska)
Historia języka rosyjskiego
(prowadząca: mgr Elżbieta Fludra)
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmiot fakultatywny nr 2 (*z oferty ILS):
do wyboru jedna z poniższych propozycji:
Język niemiecki w biznesie
(prowadzący: wg przydziału zajęć Instytutu Lingwistyki Stosowanej)
Język niemiecki w turystyce
(prowadzący: wg przydziału zajęć Instytutu Lingwistyki Stosowanej)