1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 9 stycznia 2024 r.

Rekrutacja Collegium Invisibile

Drodzy Studenci,
poniżej przesyłamy informację od Zarządu Collegium Invisibile.


Szanowni Państwo!

Rozpoczęła się rekrutacja do Collegium Invisibile. Collegium Invisibile jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania rozwoju intelektualnego i społecznego wyróżniających się polskich studentów i studentek, doktorantów i doktorantek. Wierzymy w wartość samodzielnego rozwijania pasji badawczej oraz kluczową rolę bezpośredniej współpracy i dialogu w procesie kształcenia. Dążymy do upodmiotowienia młodych uczonych i inspirujemy do przyjmowania w swych działaniach postawy społecznej odpowiedzialności. Collegium jest organizacją samorządną oraz działającą pro publico bono. Mamy nadzieję, że jak co roku wielu studentów i studentek Państwa uczelni weźmie w niej udział.

Zależy nam, by jak najwięcej osób dowiedziało się o możliwości dołączenia do Collegium Invisibile i korzystania z organizowanych przez nas programów. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o rekrutacji Państwa Studentom i Studentkom oraz wyrażamy nadzieję, że jak najwięcej spośród nich zechce rozwijać swoje naukowe pasje w naszym stowarzyszeniu.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci uczelni wyższych będący na II – III roku studiów pierwszego stopnia, I – II roku drugiego stopnia, II – VI roku studiów jednolitych lub są absolwentami studiów licencjackich, którzy uzyskali dyplom ich ukończenia w ciągu trzech lat kalendarzowych poprzedzających termin składania aplikacji. Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego etapu rekrutacji ocenie podlegają nadesłane przez kandydata formularz oraz praca pisemna o charakterze naukowym (o objętości 3000 – 7000 słów; po polsku lub angielsku, ew. w innym języku po konsultacji ze stowarzyszeniem) – należy je przesłać do 25 lutego 2024 r. Drugi etap stanowi rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w kwietniu. Wszelkie informacje są dostępne także na naszej stronie internetowej:

https://www.ci.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-2023-2024/

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:

https://forms.gle/WaSGrrgeqkqWDezN7

Bylibyśmy również bardzo wdzięczni za udostępnienie informacji na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych, wydarzenie promujące rekrutację na Facebooku znaleźć można pod adresem: https://www.facebook.com/events/1526391121519188

Wszelkie informacje dotyczące Collegium Invisibile oraz prowadzonej przez nas działalności są dostępne na stronie internetowej: https://www.ci.edu.pl/.