1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 czerwca 2023 r.

Studencki Laur dla najlepszego studenta w roku akademickim 2022/2023

Drodzy Studenci,
w imieniu Pani Prorektor prof. dr hab. Joanny Wójcik uprzejmie informujemy o możliwości zgłaszania kandydatów do wyróżnienia “Studencki Laur” zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 423/2014/2015 Rektora UAM z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania wyróżnienia “Studencki Laur” – w załączeniu.

Równocześnie informujemy, że w związku z organizacją roku akademickiego 2022/2023 student zobowiązany jest uzyskać zaliczenie roku studiów do dnia 9 lipca br. Brak zaliczenia/niewpisania zaliczenia uniemożliwia udział w “Studenckim Laurze”.

Swoje kandydatury możecie składają wraz z wnioskiem i wykazem zbiorczym (bez załączników) aktywności i osiągnięć naukowych w Biurze Obsługi Studenta u Pani Olgi Michałowskiej w pokoju 102B w formie papierowej w terminie do 10 lipca br. do godz. 12.00.