studia niestacjonarne 2022/2023

Studia niestacjonarne

Rok akademicki 2022-2023


POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W ROKU AKAD. 2022-2023

01 i 02 PAŹDZIERNIKA 2022
(sobota, niedziela)

GODZ. 09.00


Szanowni Państwo,

studenci studiów niestacjonarnych i wieczorowych mogą przedłużać ważność legitymacji już od lutego (oraz w marcu 25.03.2023) w soboty zjazdowe i w tygodniu w dniach i godzinach otwarcia dziekanatu.

W lutym dziekanat jest czynny w soboty:

04.02, 11.02, 25.02


KOMUNIKAT DOT. ZAJĘĆ W TRYBIE ZDALNYM (AKTUALIZACJA)


Dokumenty

Terminarz zajęć 2022-2023
Opiekunowie lat na studiach niestacjonarnych
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM

Regulamin studiów
Dziekanat 
Dyżury dziekanatu w sem. zimowym 2022-2023 (w przygotowaniu)
Dyżury dziekana w sem. zimowym 2022-2023 (w przygotowaniu)


Studia niestacjonarne I stopnia (licencjackie)
w zakresie filologii rosyjskiej

PROGRAMY STUDIÓW LICENCJACKICH 2022-2023
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW LICENCJAT 2022-2023
I ROK    II ROK    III ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone i podane do wiadomości studentów.
1.  PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA LIC. I ROK
2. PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA LIC. II ROK
3. PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA LIC. III ROK 


Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)
w zakresie filologii rosyjskiej

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA MAGISTERSKIE 2022-2023 (w przygotowaniu)

PROGRAMY STUDIÓW MAGISTERSKICH 2022-2023
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW ST. MAGISTERSKIE 2022-2023
I ROK    II ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA MGR I ROK
2. PLAN ZAJĘĆ 2022-2023 – STUDIA MGR II ROK


Archiwum