Lektorat języka polskiego dla obcokrajowców \ Polish language classes for foreigners

Szanowni Państwo,

przypominamy, że studenci obcokrajowcy (przebywający na UAM na pełnych stacjonarnych lub niestacjonarnych studiach jednolitych magisterskich, pierwszego lub drugiego stopnia) zobowiązani są do uczęszczania przez 4 semestry (120 godzin lekcyjnych) na lektorat języka polskiego prowadzony w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM. 

Polish language classes for AMU’s 1st and 2nd year students (30 weeks x 2 hours) – mandatory courses for students.

Website:
Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.

Na lektorat można zapisać się wypełniając formularz na stronie\ Applications:
http://www.schoolpl.amu.edu.pl/go.php/pl/zgloszenia.html