Studia I stopnia

Organizacja roku akademickiego i kształcenia 2021/2022


Plany zajęć i podział na grupy – SEMESTR ZIMOWY 2021-2022: [24.09.2021]

STUDIA LICENCJACKIE (I stopnia) 


PLANY STUDIÓW (studia I i II stopnia)

– ifros.home.amu.edu.pl > zakładka Dla Studenta” > “Studia stacjonarne” > “Plany studiów”


Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska”, prowadzonego w Instytucie Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii:

– Efekty uczenia się dla kierunku studiów “Filologia wschodniosłowiańska” – studia I stopnia [link] (27.05.2019 – załącznik do Uchwały Senatu UAM)


Sylabusy i warunki zaliczenia przedmiotów