Filologia rosyjska z filologią angielską

I rok

Przedmioty wspólne – niezależnie od profilu studiów

Przedmioty tylko dla profilu ogólnego:

Przedmioty tylko dla profilu pedagogicznego:

———————————————————————————

II rok

Przedmioty wspólne – niezależnie od profilu studiów

Przedmioty tylko dla profilu pedagogicznego:

Przedmioty tylko dla profilu ogólnofilologicznego:

———————————————————————————

III rok

Przedmioty wspólne – niezależnie od profilu studiów

Przedmioty tylko dla profilu pedagogicznego:

Przedmioty tylko dla profilu ogólnofilologicznego: