Studia podyplomowe – Tłumaczenie angielskie z rosyjskim

INSTYTUT FILOLOGII ROSYJSKIEJ NA WYDZIALE NEOFILOLOGII RAZEM Z WYDZIAŁEM ANGLISTYKI NASZEGO UNIWERSYTETU PLANUJE URUCHOMIENIE OD NOWEGO ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 NOWYCH 2-SEMESTRALNYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 TŁUMACZENIE ANGIELSKIE Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O KONTAKT  Z WYDZIAŁEM ANGLISTYKI, KIEROWNIKIEM STUDIÓW DR JOANNĄ JARZĄB, jjarzab@wa.amu.edu.pl  LUB KOORDYNATOREM STUDIÓW Z RAMIENIA INSTYTUTU FILOLOGII ROSYJSKIEJ DR. WOJCIECHEM KAMIŃSKIM  TEL. 603 421 741
e-mail: kawo@amu.edu.pl

AKTUALNA INFORMACJA ZAMIESZCZANA BĘDZIE TEŻ NA STRONIE INSTYTUTU WWW.IFROS.AMU.EDU.PL 

 

Termin składania dokumentów: do 14 października 2016
Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 15 października 2016
Początek zajęć: 22-23 października 2016

Adresaci studiów podyplomowych: studia przeznaczone są dla wszystkich absolwentów studiów pierwszego stopnia ze znajomością języka  angielskiego na poziomie C1 oraz języka rosyjskiego na poziomie B2, którzy przede wszystkim chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności językowe pozwalające na tłumaczenie tekstów w języku polskim na język angielski, w języku angielskim na język polski, oraz w języku rosyjskim na język angielski i polski.

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 200 godzin

Opłata: Zajęcia na Studiach Podyplomowych są odpłatne, opłata za dwa semestry studiów wynosi: 3200 zł.

Język wykładowy: język angielski, język rosyjski, język polski

Liczba Miejsc: 25 (studia zostaną uruchomione, gdy zgłosi się minimum 20 słuchaczy)

Zasady rekrutacji: Do rekrutacji mogą przystąpić osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia posiadających kompetencje językowe z zakresu języka angielskiego na poziomie C1 i rosyjskiego na poziomie B2, jeśli pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną, podczas której wykażą się znajomością języka angielskiego oraz języka rosyjskiego. Osoby, które posiadają dokument poświadczający ich znajomość języka na danym poziomie nie muszą przechodzić rozmowy kwalifikacyjnej (dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia filologia rosyjsko-angielska, filologia angielska, filologia rosyjska, lub inne dokumenty jak certyfikaty). O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń (przedstawienie wszystkich wymaganych dokumentów) oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej (dla innych kierunków niż filologia rosyjsko angielska).

Wymagane dokumenty:

  • Podanie (plik do pobrania tutaj)
  • 2 zdjęcia
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia
  • Dokumenty poświadczające znajomość języka angielskiego i języka rosyjskiego
  • Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia podyplomowe

Dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście w białej wiązanej teczce z imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, adresem elektronicznym, numerem telefonu na zewnętrznej stronie teczki na adres:

Studia Podyplomowe: Tłumaczenie angielskie z językiem rosyjskim

Wydział Anglistyki UAM
Al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
Pokój: 116A (Dziekanat Studiów Zaocznych i Podyplomowych) 

Kontakt: Kierownik Studiów Podyplomowych z ramienia:
Instytutu Filologii Rosyjskiej: dr Wojciech Kamiński kawo@amu.edu.pl  tel. 603 421 741
Wydziału Anglistyki: dr Joanna Jarząb jjarzab@wa.amu.edu.pl

Plan studiów

Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe

Program studiów