1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 marca 2024 r.

Study@research IX edycja (konkurs IDUB nr 134) – nabór wniosków przedłużony do 5 kwietnia

Drodzy Studenci,
poniżej przesyłamy informację dot. Study@research IX edycja (konkurs IDUB nr 134)


Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Prorektor prof. Joanny Wójcik uprzejmie informuję, iż nabór wniosków do IX edycji konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134) został przedłużony do dnia 5 kwietnia. Data rozstrzygnięcia konkursu – 6 maja br.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich, którzy nie posiadają tytułu magistra lub magistra inżyniera. Zarówno osoby wnioskujące, jak i członkowie zespołu badawczego powinni posiadać status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5.000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Regulamin oraz informacje dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi linkami:

Aplikować do konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134) należy do dnia 5 kwietnia 2024 r. w systemie wnioskowania ID-UB Proposals  https://idub.amu.edu.pl (po zalogowaniu zakładka: Nowy wniosek – Konkurs nr 134 “Study@Research”).