1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 29 lutego 2024 r.

Study@research IX edycja

Drodzy Studenci,
zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.


Study@research jest konkursem skierowanym do studentów studiów magisterskich. Jego celem jest wspieranie kształcenia w powiązaniu z badaniami poprzez stymulowanie pracy naukowej studentów systemem grantów – indywidualnych lub zespołowych, realizowanych np. przez koła naukowe.

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia, którzy nie posiadają tytułu magistra lub magistra inżyniera. Zarówno osoby wnioskujące jak i członkowie zespołu badawczego powinni posiadać status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5.000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Regulamin oraz informacje dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi linkami:

Aplikować do konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134) należy do dnia 27 marca 2024 r. w systemie wnioskowania ID-UB Proposals  https://idub.amu.edu.pl(po zalogowaniu zakładka: Nowy wniosek – Konkurs nr 134 “Study@Research”).