V Wielkopolskie Dyktando Języka Rosyjskiego

„MiMoKi”

V WIELKOPOLSKIE DYKTANDO JĘZYKA ROSYJSKIEGO

22 listopada 2014 r.

 

22 listopada (sobota) 2014 roku o godzinie 10.00 w Sali C1 Collegium Novum,
ul. Al. Niepodległości 4,
 podczas Poznańskich Dni Kultury Wschodniosłowiańskiej „MiMoKi 2014” odbędzie się V Wielkopolskie Dyktando Języka Rosyjskiego organizowane przez Instytut Filologii Rosyjskiej UAM.

Celem organizowanego dyktanda jest zainteresowanie mieszkańców Poznania
i Wielkopolski kulturą i językiem rosyjskim oraz pogłębianie posiadanej w tym zakresie wiedzy. Dyktando skierowane jest do wszystkich, którzy chcą sprawdzić swój poziom znajomości języka rosyjskiego w formie pisanej i uzyskać  tytuł Wielkopolskiego Mistrza Ortografii Rosyjskiej. Przewidziane są również atrakcyjne nagrody rzeczowe.

W dyktandzie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 16 lat, posiadają obywatelstwo polskie i zgłoszą swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza znajdującego się
na stronie Instytutu Filologii Rosyjskiej: (http://www.ifros.amu.edu.pl).

Zgłoszenie w formie elektronicznej należy przesłać  20.11.2014 r.  na adres (mimoki@amu.edu.pl).

Uczestnictwo w V Wielkopolskim Dyktandzie jest bezpłatne. Organizatorzy
nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w dyktandzie.

Serdecznie zapraszamy!

Ankieta uczestnika