1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 maja 2023 r.

Warsztaty graficzne dla studentów IFW

Szanowni Studenci, w ramach realizacji projektu “Wyraź się cyfrowo: warsztaty ekspresji cyfrowej” (finansowanego z UNIWERSYTETU JUTRA II) zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach graficznych (podstawy programu Adobe Photoshop – przygotowanie graficzne ulotki/reklamy firmy). Warsztaty poprowadzi Pan dr Wojciech Puppel, grafik i animator, pracownik Uniwersyteckiego Studia Filmowego UAM.

Warsztaty skierowane są do studentów II i III roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów uzupełniających, wszystkich specjalności studiów prowadzonych w naszym Instytucie. Przewidziane są dwie grupy po maks. 15 osób.

Warsztaty trwają 4 h lekcyjne (dwa spotkania po 1,5 h) i odbywać się będą się w sali komputerowej 14B w IFW.

Pierwsza grupa: wtorek 23 maja i 30 maja br. w godz. 11:30-13:00

Druga grupa: czwartek 25 maja i 1 czerwca br. w godz. 11:30-13:00

Osoby biorące udział w warsztatach zostaną usprawiedliwione z nieobecności na zajęciach odbywających się równolegle.

Zapisy pod linkiem :

https://uam-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/hannaje_amu_edu_pl/EdpoIJYYiWBPiwFt71RhhvYBABbs9jaTW3YMWg9ZEeojLQ?e=dvEYRR

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie IFW pok. 7B, osobiście, telefonicznie 618293576 lub mailowo: ifw@amu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych warsztatów i nabycia nowych kompetencji zawodowych.