1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 5 marca 2024 r.

Warsztaty online poświęcone stażom i zatrudnieniu w instytucjach Unii Europejskiej 12.03.

Katedra Integracji i Prawa Europejskiego SGH (link: www.sgh.waw.pl/kiipe) oraz Stowarzyszenie Studentów Youth Entrepreneurial Community (link: www.linkedin.com/company/youth-entrepreneurial-community) przy wsparciu SKN Spraw Zagranicznych SGH zapraszają Studentki i Studentów na warsztaty online poświęcone stażom i zatrudnieniu w instytucjach Unii Europejskiej

Spotkanie poprowadzą specjalistki i specjaliści z Departamentu Komitetu do Spraw Europejskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz ze Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, a także stażystka w Komisji Europejskiej.

Tematy spotkania:

·       zatrudnienie w instytucjach UE: podstawowa ścieżka kariery urzędnika UE

·       staże w Instytucjach UE: okazja do zdobycia doświadczenia w instytucjach UE

·       staże w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy UE w trakcie prezydencji Polski w Radzie UE

 Data Spotkania: 12 marca 2024 r. godz. 17:10 – 19:00

 Formuła spotkania: online: https://tiny.pl/dqcbz  

Ponadto poniżej linki do wydarzenia na linkedIn:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7169975865563463681

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7169974213410254848