1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 20 czerwca 2023 r.

Wykłady naszych pracowników dla SP90

            Pod koniec maja pan prof. UAM dr hab. Bartos Osiewicz, pracownik Zakładu Literatury Rosyjskiej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeprowadził warsztaty dla klas VI i VIII pt. „Metafora konfliktu. Najnowsza historia Ukrainy” w Szkole Podstawowej Nr 90 im. hr. Wł. Zamoyskiego w Poznaniu.

            30 maja, Pan dr Ryszard Kupidura, pracownik Zakładu Ukrainistyki w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przeprowadził warsztaty dla klas VIII pt. „”Panie Redaktorze, to niedopuszczalne” – piszemy powieść o migracji” w Szkole Podstawowej Nr 90 im. hr. Wł. Zamoyskiego w Poznaniu.