XIV Warsztaty dla nauczycieli języka rosyjskiego

XIV Warsztaty dla nauczycieli języka rosyjskiego

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ROSYJSKIEGO

15 LISTOPADA 2022 R. (WTOREK)

ROSYJSKA BAJKA I JEJ SUPER-BOHATEROWIE NA LEKCJACH JĘZYKA ROSYJSKIEGO

РУССКАЯ СКАЗКА И ЕЁ СУПЕРГЕРОИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Bajka i jej super-bohaterowie mogą stać się ciekawym materiałem dydaktycznym, a gdy zaprosimy te postaci na lekcję języka obcego, wprowadzimy też nieoczywiste i niecodzienne rozwiązania dydaktyczne. Sam tekst bajki czy baśni magicznej może być bazą dla kształtowania wszystkich sprawności językowych, a bohaterowie z ich super-mocami mogą stać się naszymi gramatycznymi pomocnikami lub przewodnikami po magicznym świecie, do którego zaprosimy naszych uczniów. Podczas Warsztatów dowiemy się w jaki sposób pracować z tym gatunkiem literackim na lekcjach języka rosyjskiego, wykorzystując edukacyjne, wychowawcze oraz zabawowe funkcje bajki.

dr Małgorzata Wiatr

dr Marina Jakowlewa-Pawlik


Zapraszamy nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w Warsztatach, które odbędą się o godz. 11.00 na platformie MsTeams.

dr Wojciech Kamiński


Link do udziału w spotkaniu będzie zamieszczony na stronie Instytutu: ifw.amu.edu.pl zakładka “O Instytucie” > “XIV Warsztaty…” od 8 listopada br.

LINK DO SPOTKANIA


Uczestnicy Warsztatów otrzymają odpowiednie zaświadczenie o uczestnictwie.

Ankieta zgłoszenia udziału – w załączeniu 

Program warsztatów – w załączeniu

Adres pocztowy Instytutu:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich
Collegium Novum
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
e-mail: ifw@amu.edu.pl   tel. 61 829 3576

Zapraszamy na stronę Instytutu: ifw.amu.edu.pl