XVII edycja Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego

XVII EDYCJArok akad. 2023-2024

POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO W ROKU AKAD. 2023-2024

07 i 08 PAŹDZIERNIKA 2023
(sobota, niedziela)

GODZ. 09.00, SALA 2 B


Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi nabór na XVII edycję Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2023/2024.

Proponowane studia podyplomowe przeznaczone są między innymi dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być także osoby, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności przekładoznawczych i podniesieniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Studia cieszą się także dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli języka rosyjskiego.

Program studiów ukierunkowany jest na osiągnięcie przez absolwentów  wysokich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności tłumacza w zakresie specjalistycznego przekładu konsekutywnego i synchronicznego języka prawnego i prawniczego (w tym sądowego i notarialnego), rosyjskiego języka biznesu, języka dokumentów policyjnych, języka handlowo-gospodarczego, technicznego, informatycznego oraz tłumaczenia pisemnego tych subjęzyków. Podczas studiów słuchacze pogłębiają również wiedzę specjalistyczną z zakresu kultury i cywilizacji rosyjskiego obszaru językowego.

Warunkiem przyjęcia na studia, które trwają 2 semestry, jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej. Z kandydatami, którzy ukończyli inną specjalność niż filologia rosyjska  przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka rosyjskiego. Rozmowa kwalifikacyjna dla tych kandydatów odbędzie się w siedzibie Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich lub zdalnie (po uzgodnieniu z Komisją rekrutacyjną) 1 lipca 2023 roku (sobota) o godz. 10.00 w pok. 15 B (I nabór) oraz 30 września 2023 roku (sobota) o godz. 10.00 w pok. 15 B (II nabór).

Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 09.00-16.00. Początek zajęć planowany jest 07 i 08 października 2023 roku. Zakończenie zajęć – 30 czerwca 2024 r. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ogłoszony w terminie późniejszym.

XVII edycja zostanie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów.

Roczny koszt studiów – 4.400,00 zł. (z możliwością płatności w 8 ratach miesięcznych, semestralnie lub rocznie).

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskich, tel. 61-829-3576 lub kierownik studiów podyplomowych dr Wojciech Kamiński tel. 603 421 741; e-mail: kawo@amu.edu.pl

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ifw.amu.edu.pl

1 maja 2023 r. została uruchomiona rekrutacja na studia podyplomowe w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) OFERTA.

https://amu.edu.pl/kandydaci/podyplomowe

Instrukcja dla kandydata znajduje się TUTAJ

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie wg ustalonego wzoru
  2. Dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich (w przypadku dyplomów uzyskanych poza granicami Polski, wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).

Terminy składania dokumentów:

  • I nabór: do 30 czerwca 2023 r.
  • II nabór: do 28 września 2023 r.

Adres Instytutu:

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskich UAM
Al. Niepodległości 4
61-874  Poznań
Tel.: 61 829 35 76
e-mail: ifw@amu.edu.pl

dr Wojciech Kamiński


Po ukończeniu studiów Słuchacze otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym zostanie zamieszczona ocena będąca średnią wszystkich zaliczeń objętych programem studiów.

Uczelnia nie zapewnia noclegów podczas zjazdów.


DOKUMENTY do pobrania: