Erasmus 2018-2019

Informacja o rekrutacji w ramach programu Erasmus na rok akademicki 2018-2019

  1. Rekrutacja i składanie wniosków w USOS rozpoczyna się 22.02.2018 r. i trwa do 11.03.2018
  2. Wnioski są rozpatrywane w kolejnym tygodniu, czyli 12-18.03
  3. Planowana rekrutacja uzupełniająca – 19-25.03
  4. W I turze wniosek przez USOS można złożyć jedynie na “nasze” miejsca, czyli Wilno, Tromso, Zagrzeb i Skopje
  5. Jeśli chcecie skorzystać z miejsc należących do innych Instytutów i katedr naszego wydziału – można to zrobić jedynie w rekrutacji uzupełniającej*
  6. Po rejestracji w systemie trzeba koniecznie wydrukować formularz zgłoszeniowy, a na nim musi się znaleźć średnia z ostatnich lat (lub roku) **
  7. Formularz musi przed końcem rekrutacji trafić fizycznie do koordynatora instytutowego, w przeciwnym razie nie znajdę Państwa w systemie, rekrutacja jest otwarta na wydział i każdy z nas, koordynatorów, widzi wszystkie zgłoszenia bez filtra

Dokumenty

Więcej informacji niebawem.

Koordynator Erasmus
Dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak (gab.16B)
(USOS)
email: hamster@amu.edu.pl

Więcej informacji na