Studia podyplomowe kształcenia tłumaczy języka rosyjskiego – Edycja XV 2021-2022

XV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

    2021-2022

 


Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi nabór na XV edycję Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2021/2022.

Proponowane studia podyplomowe przeznaczone są między innymi dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być także osoby, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności przekładoznawczych i podniesieniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Studia cieszą się także dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli języka rosyjskiego.

Program studiów ukierunkowany jest na osiągnięcie przez absolwentów  wysokich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności tłumacza w zakresie specjalistycznego przekładu konsekutywnego i synchronicznego języka prawnego i prawniczego (w tym sądowego i notarialnego), rosyjskiego języka biznesu, języka dokumentów policyjnych, języka handlowo-gospodarczego, technicznego, informatycznego oraz tłumaczenia pisemnego tych subjęzyków. Podczas studiów słuchacze pogłębiają również wiedzę specjalistyczną z zakresu kultury i cywilizacji rosyjskiego obszaru językowego.

Warunkiem przyjęcia na studia, które trwają 2 semestry, jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich filologii rosyjskiej. Z kandydatami, którzy ukończyli inną specjalność niż filologia rosyjska przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka rosyjskiego.

Kolejna edycja studiów rozpoczyna się 16 i 17 października 2021 roku.

Dokumenty można już składać bezpośrednio w Sekretariacie Instytutu, pocztą poleconą na adres Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej lub mailowo (skany).  Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu na pierwszym zjeździe.

XV edycja zostanie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów.

Roczny koszt studiów – 3.700,00 zł. (płatne w 8 ratach miesięcznych lub 2 semestralnych).

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, tel. 61-829-3576, ifros@amu.edu.pl lub kierownik studiów podyplomowych dr Wojciech Kamiński tel. 603 421 741, kawo@amu.edu.pl.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ifros.home.amu.edu.pl

dr Wojciech Kamiński

 


Wymagane dokumenty:
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej lub innego kierunku/specjalności;
2. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe 2021

 

Po ukończeniu studiów Słuchacze otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym zostanie zamieszczona ocena będąca średnią wszystkich zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów.

Uczelnia nie zapewnia noclegów podczas zjazdów.

 

Rozmowa kwalifikacyjna: sobota 11 września 2021 r., godz. 10.00 (I termin) oraz 9 października 2021 r., godz. 10.00 (II termin)

 


POCZĄTEK ZAJĘĆ
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
(XV EDYCJA)
W ROKU AKADEMICKIM 2021-2022

16/17 października 2021 r., godz. 9.00, sala 2B


DOKUMENTY do pobrania: