XV Edycja Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego – 2020-2021

XV EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO

    2020-2021


 

K O M U N I K A T

Uprzejmie informujemy, że w związku z narastającym od dłuższego czasu zagrożeniem epidemicznym i spowodowaną tym zbyt małą liczbą kandydatów na Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego jesteśmy zmuszeni zawiesić w roku akademickim 2020-2021 uruchomienie XV edycji tych studiów.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych w roku akademickim 2021-2022.

Podania o przyjęcie na studia podyplomowe będzie można składać już od maja 2021 roku. Początek zajęć przewidywany jest na październik 2021.

Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie www.ifros.home.amu.edu.pl

 

Kierownik Studiów
(dr Wojciech Kamiński)

Poznań, dnia 12 października 2020 roku

 


Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi nabór na XV edycję Studiów Podyplomowych Kształcenia Tłumaczy Języka Rosyjskiego w roku akademickim 2020/2021.

Proponowane studia podyplomowe przeznaczone są między innymi dla osób zatrudnionych w różnych instytucjach i organizacjach utrzymujących kontakty gospodarcze i kulturalne z Federacją Rosyjską i innymi państwami rosyjskiego obszaru językowego. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być także osoby, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności przekładoznawczych i podniesieniem kwalifikacji łącznie z przygotowaniem do uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego. Studia cieszą się także dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli języka rosyjskiego.

Program studiów ukierunkowany jest na osiągnięcie przez absolwentów  wysokich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania czynności tłumacza w zakresie specjalistycznego przekładu konsekutywnego i synchronicznego języka prawnego i prawniczego (w tym sądowego i notarialnego), rosyjskiego języka biznesu, języka dokumentów policyjnych, języka handlowo-gospodarczego, technicznego, informatycznego oraz tłumaczenia pisemnego tych subjęzyków. Podczas studiów słuchacze pogłębiają również wiedzę specjalistyczną z zakresu kultury i cywilizacji rosyjskiego obszaru językowego.

Warunkiem przyjęcia na studia, które trwają 2 semestry, jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich filologii rosyjskiej. Z kandydatami, którzy ukończyli inną specjalność niż filologia rosyjska przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca poziom znajomości języka rosyjskiego (10 października 2020 r., godz. 10.00, tryb rozmowy – zdalny).

Zajęcia w roku akademickim 2020-2021 ze względu na zagrożenie epidemiczne odbywają się w trybie zdalnym co 2 tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 09.00-16.00. Kolejna edycja studiów rozpoczyna się 17 i 18 października 2020 roku. Wyjątek stanowi przedmiot Technika tłumaczenia synchronicznego, które odbywają się w kabinach 3 razy w semestrze, w sobotę lub niedzielę, po 7-8 godzin.

Dokumenty należy składać bezpośrednio w Sekretariacie Instytutu albo pocztą poleconą na adres Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej. XV edycja zostanie uruchomiona pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów.

Roczny koszt studiów – 3.700,00 zł. (płatne w 8 ratach miesięcznych lub 2 semestralnych).

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, tel. 61-829-3576 lub kierownik studiów podyplomowych dr Wojciech Kamiński tel. 603 421 741.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.ifros.home.amu.edu.pl

                                                                                                      dr Wojciech Kamiński

 


Wymagane dokumenty:
1. Dyplom ukończenia studiów wyższych licencjackich lub magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej lub innego kierunku/specjalności;
2. CV;
3. Podanie o przyjęcie na studia;
4. Kwestionariusz osobowy;
5. 1 zdjęcie;

Po ukończeniu studiów Słuchacze otrzymają Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym zostanie zamieszczona ocena będąca średnią wszystkich zaliczeń i egzaminów objętych programem studiów.

Uczelnia nie zapewnia noclegów podczas zjazdów.

 

Rozmowa kwalifikacyjna: 10 PAŹDZIERNIKA 2020 (SOBOTA), GODZ. 10.00, rozmowa w trybie zdalnym.


POCZĄTEK ZAJĘĆ
NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH
KSZTAŁCENIA TŁUMACZY JĘZYKA ROSYJSKIEGO
(XV EDYCJA)
W ROKU AKADEMICKIM 2020-2021

17 i 18 PAŹDZIERNIKA 2020 R.
GODZ. 09.00

 

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2020-21 (XV edycja) zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w formie zdalnej.

Wyjątek stanowią zajęcia z przedmiotu Technika tłumaczenia synchronicznego, które odbywać się będą w formie tradycyjnej (w soboty lub niedziele) z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych. Zajęcia te odbywać się będą w kabinach Pracowni przekładu symultanicznego (sala 11).

Podział na grupy i terminy zajęć zostaną podane po uruchomieniu studiów.


TERMINARZ ZJAZDÓW