Archiwum studia stacjonarne 2016/2017

Rok akademicki 2016/2017

Dokumenty

Harmonogram roku akademickiego
Wykaz tygodni 2016-2017

HARMONOGRAM_SESJI_POPRAWKOWEJ_[04-17 wrzesnia 2017].

Sesja_letnia_w_roku_akad.2016-2017_[wersja_z_dnia_26.05.2017]

Egzamin z PNJR – I rok studiow licencjackich

 

 


Plany zajęć

Semestr letni

Aktualizacja 8.03.2017r

Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia germańsko rosyjska
Filologie ukraińskie

Bloki PNJR
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2016-2017

 


Semestr zimowy

Aktualizacja 07.11.2016r
Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia germańsko rosyjska
Filologie ukraińskie

Bloki PNJR
Zajęcia fakultatywne w roku akademickim 2016-2017

Harmonogram sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2016-2017

Plany studiów (przedmioty, ilości godzin, formy zaliczenia, punkty ECTS)

Filologia rosyjska, licencjat
Filologia rosyjska, mgr
Filologia rosyjska z filologia ukrainska
Filologia ukrainska
Filologia ukraińska, mgr
Filologia ukraińska z angielską
Filologia rosyjska z filologia angielska
Filologia rosyjska z lingwistyka stosowana

Warunki_zaliczenia_przedmiotow_IFRiU_[rok_akad._2016-2017]

Sylabusy przedmiotów

Filologia rosyjska I stopnia
Filologia rosyjska II stopnia
Filologia rosyjska z filologią angielską
Filologia ukraińska z filologią angielską
Filologia rosyjska z filologią ukrainską
Filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
Filologia ukraińska I stopnia
Filologia ukraińska II stopnia

Sylabusy nowych przedmiotów w programach studiów (od roku akad. 2017/2018)

III rok I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej („Język rosyjski w biznesie”)
I rok II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej („Język rosyjski w sferze biznesu, handlu i ekonomii”)

Informatory

SEMINARIA LICENCJACKIE 2016/2017
Informator dotyczący seminarium licencjackiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
Seminaria licencjackie 2016-2017 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

SEMINARIA MAGISTERSKIE 2016/2017
Informator dotyczący seminarium magisterskiego pisania pracy oraz egzaminu dyplomowego
Seminaria magisterskie 2016-2017 – zakres materiału objętego egzaminem dyplomowym

 

Archiwum