1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Archiwum studia niestacjonarne 2021-2022

Rok akademicki 2021-2022

 


 

Komunikat
Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do komunikatu Rektora informuję, że zajęcia od dnia 26/27.02.2022 na studiach niestacjonarnych odbywają się w trybie stacjonarnym (w siedzibie Instytutu).

 


 

Komunikat

Zarządzenie nr 166/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

 


 

 

Dokumenty

Terminarz zajęć 2021-2022
Opiekunowie lat na studiach niestacjonarnych
Regulamin opłat za usługi edukacyjne w UAM
Regulamin studiów
Dziekanat 
Dyżury dziekanatu w sem. zimowym 2021-2022
Dyżury dziekana w sem. zimowym 2021-2022
Komunikat (06.09.21) – wykłady w formie zdalnej
Komunikat (07.09.21)
Komunikat (09.09.21) – informacja dot. prowadzenia zajęć w sem. zimowym 2021/2022 
Komunikat (09.12.21) – zajęcia w trybie zdalnym

​​​​​​​Pomoc dla studentów w zakresie korzystania z MS Teams i Moodle

 

 


Studia niestacjonarne licencjackie I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

K O M U N I K A T

POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2021-2022 – 09 i 10 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU (SOBOTA, NIEDZIELA) GODZ. 09.00

INFORMACJA O TRYBIE ZAJĘĆ ZOSTANIE PODANA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.
25 czerwca 2021 r.

 

PROGRAMY STUDIÓW LICENCJACKICH 2021-2022
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW LICENCJAT 2021-2022
I ROK    II ROK    III ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć ze względu na zagrożenie epidemiczne mogą ulec modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone i podane do wiadomości studentów.
1.  HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA LIC. I ROK (06.09.2021)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA LIC. II ROK (06.09.2021)
3. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA LIC. III ROK (06.09.2021)

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie filologii rosyjskiej

K O M U N I K A T

POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2021-2022 – 09 i 10 PAŹDZIERNIKA 2021 ROKU (SOBOTA, NIEDZIELA) GODZ. 09.00

INFORMACJA O TRYBIE ZAJĘĆ ZOSTANIE PODANA W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM.
25 czerwca 2021 r.

 

 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ – STUDIA MAGISTERSKIE 2021-2022 

PROGRAMY STUDIÓW MAGISTERSKICH 2021-2022
LINK

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW ST. MAGISTERSKIE 2021-2022
I ROK    II ROK
(pliki skompresowane do formatu .RAR – pobierz program)

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
UWAGAZamieszczone poniżej harmonogramy zajęć mogą ulec nieznacznym modyfikacjom, które niezwłocznie zostaną wprowadzone.
1. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA MGR I ROK (06.09.2021)
2. HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA MGR II ROK (06.09.2021)

 


Studia niestacjonarne magisterskie II stopnia w zakresie “Komunikacji wizerunkowo-mediacyjnej”

  • PROGRAM STUDIÓW dla studentów rozpoczynających naukę w roku akad. 2021/2022
  • HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA MGR I ROK
  • PLAN ZAJĘĆ 2021-2022 – STUDIA MGR I ROK

Archiwum