Archiwum – Studia niestacjonarne 2023/24

Studia niestacjonarne I i II stopnia
Terminarz zajęć – studia I i II st.
Plany zajęć (studia I stopnia):
plany zajęć – 1 rok I st.
plany zajęć – 2 rok I st.
plany zajęć – 3 rok I st.
Plany zajęć (studia II stopnia):
plany zajęć – 1 rok II st.
plany zajęć – 2 rok II st.

Komunikaty:

ABSOLUTORIUM  2024
Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2023-2024 termin absolutorium został ustalony na
08 CZERWCA 2024 (SOBOTA) GODZ. 09.00
20 października 2023 r.                       
dr Wojciech Kamiński

K O M U N I K A T (24 SIERPNIA 2023)
UPRZEJMIE INFORMUJĘ STUDENTKI I STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA, ŻE W SEM. ZIMOWYM 2023-2024 WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W TRYBIE STACJONARNYM – W INSTYTUCIE FILOLOGII WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH.
dr Wojciech Kamiński

POCZĄTEK ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W ROKU AKAD. 2023-2024
30 września 2023 (sobota) i 01 października 2023 (niedziela) (I zjazd) godz. 09.00

I N F O R M A C J A
UPRZEJMIE INFORMUJĘ STUDENTKI I STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA, ŻE W ROKU AKADEMICKIM 2023-2024 PROGRAM STUDIÓW PRZEWIDUJE REALIZACJĘ PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY ZACHODNIOEUROPEJSKI WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
Zajęcia prowadzą:
Rok I i II studiów licencjackich – mgr Katarzyna G r o d z k a
Rok III studiów licencjackich – mgr Agnieszka K u c
Rok I i II studiów magisterskich – dr Konrad R a c h u t
24 sierpnia 2023 r.
dr Wojciech Kamiński