Przedmioty do wyboru – III rok I st. (semestr zimowy)

III rok
filologia białoruska
filologia rosyjska
filologia ukraińska
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia ukraińska z filologią angielską
do wyboru jedna z poniższych propozycji
Wybrane zagadnienia poezji rosyjskiej XX i XXI w.
(prowadzący: prof. Wawrzyniec Popiel-Machnicki)
Warsztat leksykograficzny: dobór i klasyfikacja obiektów badawczych
(prowadzący: dr Yury Fedorushkov)
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
LINK do listy z zapisami

III rok
dotyczy tylko:
filologia rosyjska z filologią angielską
filologia ukraińska z filologią angielską
do wyboru jedna z poniższych propozycji
Historia języka rosyjskiego
(prowadząca: prof. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich)
Warsztaty tłumaczeniowe ustne pl-ros / ros-pl
(prowadząca: Małgorzata Rusak)

* ww. przedmiot będzie wyjątkowo realizowany w semestrze letnim 2023/2024
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
LINK do listy z zapisami

III rok
dotyczy tylko:
filologia rosyjska z filologią ukraińską
do wyboru jedna z poniższych propozycji
Historia języka rosyjskiego
(prowadząca: prof. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich)
Warsztaty tłumaczeniowe ustne pl-ros / ros-pl
(prowadząca: Małgorzata Rusak)

* ww. przedmiot będzie wyjątkowo realizowany w semestrze letnim 2023/2024
Warsztaty tłumaczeniowe pisemne pl-ukr / ukr-pl
(prowadzący: dr Ryszard Kupidura)
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
LINK do listy z zapisami

III rok
dotyczy tylko:
filologia rosyjska z lingwistyką stosowaną
UWAGA! Należy zapisać się na dwa przedmioty fakultatywne
Przedmiot fakultatywny nr 1:
do wyboru jedna z poniższych propozycji
Historia języka rosyjskiego
(prowadząca: prof. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich)
Warsztaty tłumaczeniowe ustne pl-ros / ros-pl
(prowadząca: Małgorzata Rusak)

* ww. przedmiot będzie wyjątkowo realizowany w semestrze letnim 2023/2024
lub przedmioty do wyboru z oferty Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Przedmiot fakultatywny nr 2:
do wyboru jedna z poniższych propozycji:
Język niemiecki w biznesie
(prowadzący: wg przydziału zajęć Instytutu Lingwistyki Stosowanej)
Język niemiecki w turystyce
(prowadzący: wg przydziału zajęć Instytutu Lingwistyki Stosowanej)
LINK do listy z zapisami