Specjalizacje studiów + ścieżki kształcenia

Seminaria magisterskie
(*informacje dot. roku akad. 2024/2025)


Filologia rosyjska – studia II stopnia (magisterskie)
specjalizacje (“profile”) studiów:

Filologia ukraińska – studia II stopnia (magisterskie)
opis specjalności studiów