Przewodnik Studenta

Przewodnik Studentki / Studenta

Studenci I roku studiów obowiązani są do elektronicznej akceptacji:
1. ślubowania [uwaga: zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce akceptacja tego ślubowania oznacza rozpoczęcie studiów],
2. klauzuli informacyjnej RODO.

Wszystkie powyższe oświadczenia pojawią się na ekranie studenta po zalogowaniu do USOSweb – bez zaakceptowania (po kolei) wszystkich trzech dokumentów studenci nie będą mogli przejść dalej i korzystać z systemu USOS.