Wnioski i podania

Mapa spraw studenckich – informator

Wybrane wnioski studenckie, tj.:

  • Wniosek o indywidualną organizację studiów (tzw. IOS)
  • Wniosek o realizację przedmiotów z roku bieżącego w roku wyższym
  • Wniosek o realizację przedmiotów z roku wyższego w roku bieżącym
  • Wniosek o powtórzenie przedmiotu niezaliczonego bez kontynuowania studiów na roku wyższym
  • Wniosek o powtórzenie przedmiotu niezaliczonego z jednoczesnym kontynuowaniem studiów na roku wyższym
  • Wniosek o przedłużenie sesji
  • Wniosek o urlop długoterminowy
  • Wniosek o urlop krótkoterminowy
  • Wniosek o zmianę kierunku / specjalności studiów / trybu studiów
  • LLP/Erasmus – Wniosek o indywidualną organizację studiów

można złożyć wyłącznie przez on-line poprzez USOSweb.

Zachęcamy do zapoznania się z INSTRUKCJĄ oraz informatorem w sprawie składania podań studenckich przez USOSweb.

Pozostałe wnioski niewymienione w powyższym spisie (np. wznowienie studiów, karta ekwiwalencji Erasmus, karta ekwiwalencji z wymiany zagranicznej w ramach umowy międzyuczelnianej) na chwilę obecną będą składane jeszcze w dotychczasowym trybie, tj. w wersji drukowanej lub (w formie skanów) poprzez MS Teams / pocztę @ Pełnomocnika Dziekana ds. studenckich w Instytucie.
Wzory ww. wniosków są dostępne na stronie internetowej Wydziału Neofilologii: wn.amu.edu.pl > “Studenci” >“Dokumenty do pobrania”

Pozostałe informacje: