Uchwały Rady Programowej


Rekomendacje Rady Programowej – 2024 r. (*w przygotowaniu)Sprawozdanie z realizacji rekomendacji
Rekomendacje Rady Programowej – 2023 r.Sprawozdanie z realizacji rekomendacji – 2023 r.
Rekomendacje Rady Programowej – 2022 r.Sprawozdanie z realizacji rekomendacji – 2022 r.
Rekomendacje Rady Programowej – 2021 r.Sprawozdanie z realizacji rekomendacji – 2021 r.

Hospitacje zajęć dydaktycznych:
Protokół hospitacji zajęć
Arkusz autoewaluacji
Kryteria oceny hospitowanych zajęć